29.10.09

ZAPOĆET SERIJAL

Danas zapoćinje prva emisija programa Alternativne Fomdacje pod nazivom UPO TRAZI ZA IZGUBITIM LOKACJAMA. Jabi ko ćlan upravnog odbora zamoljo publiku da dobro oćepi uši ida sve sluša štase kaže jerbo od sedme minute u primijenu dolazi Izmina perspektiva!

1.9.09

IMA IZAČI

Ovaje slika brez teksta autora

26.8.09

IZ UZETNO TOPAL PRIJEM NA MURISIJUSU


Nakon povremenog svračanja neke na predne sivilizacje u dalekoj prošlosti nekad skroz davno dase ćojek haman nikako nemere da pocjeti nataj dogadžaj nekidan je slobodni iztraživać iz komkurencke fomdacje takodžer svratijo na afrićki otok Murisijus. Tu sumu 1,2 miljona stanovnika izorganizovali topal doćek. Onje za jedno sa novinarkom jednom plavojkom od miještana kraj največeg avijonskog aerodroma tog otoka primit ovacijama. Neki su bili toliko impresijonirati ovom posijetom znaćajnog iztraživaća dasu metodom pipkanja morali da ustanove jelto on stoposto.


24.8.09

U POTRAZI ZA IZGUBITIM LOKACIAMA

Alternativna Fondacija „Arheološki Park: Bosamska Dolina Ćudesa“ najavljiva napokon dugo oćekivati edukaciski serijal U POTRAZI ZA IZGUBITIM LOKACIAMA kojibi trebo zakoji dan poćeti sa emitovacijom.


Na sliki: megalit upo tražnji za svojom pravom lokaciom

14.4.09

BROJ VERIFIKACIJA RASTE IZDANA UDAN

Danas je na beha medima jope verificirata Alternativna Fomdacja ćimeje istovremenski pokazato priznanje zavaj naš ne profitni te ambicjozni rad. No stigla jei vjest da dotićna komkurencka Fomdacja hal oćigledno prepisuje odnas dvojce tojes Izme imene hal pokušava da afirmira naše naućne metode i isproba patent Alternativne Fomdacje podimenom EF-1 u cilju morebit prikljućivanja unaš tim... hajga sad znaj.13.4.09

ODJECI SA PRATIĆNOG KURSA FAĆANJA ORBSEVA

Nakon uspiješnog Kursa faćanja orbseva saobadvije ruke te prezemtacje patenta Alternativne Fomdacje EF-1 velkije broj ućesnika bijo impresijonirat i odlućjo se evo da ne stoji nako sastrane i recimo samo gleda več da aktivno podrži Fondacju Izminu i moju.


Primjer aktivna podržke beha gradžana.

6.4.09

UPITO KREŠU


Bijosam juće nanome hrvackom televizoru i nadžemti i Krešu tamo. Poslo samu pismo dami protumaći šta sam sanjo, almise još ne javlja. Morebit da je frkno i ljut sad štoga Izmo ija nismo pozvali u našu Fomdaciju i sasumu svi krivi. Ako bide natome imsistiro, jačuga zovanti materemi danam bude medžu narodni savijetnik.


5.4.09

IZVJEŠTAJSA PRAĆNOG KURSA KOD IZME:

Poćetak višedecemijskog istraživanja u Bosanskoj Dolini Ćudesa hoznaćit je jako uspiješnim praćnim kursom faćanja orbseva saobadvije ruke, boravla je največa kocemtracja strućnjaka te su ućesnici kursa bili tako ha imponirati ha oćarati dase nije znalo niko pije aniko plača. Ovim kursom je napokon ućutkata komkurencka fomdacja. O ćemu je rjeć? Komkurenti su naime još šokirati jerbo je uviše medija ovaj pratićni kurs verifikovat, recmo ovdije ilipak ovdije.

Prilike je bilo naime ovim povodom za patemtiranje pilot-prođekta, tojes faćalce za orbseve, nazvate EF-1. Patent koji je smislit od tehnićkog rukovocva Alternativne Fomdacje ušupi kraj Izmine bašće ima specijalni prozirni zaštitnik semzora i takodže stabilnu površinu ukoju piće orbsevi. Probno faćenjeje sa EF-1 izvršito je grandijoznim uspijehom kodmene višekuče.No Alternativna Fomdacija ide dalje punom jaćinom te ne zaustavljivim itemzitetom i javnosti objavljiva artifakt nakojemse vidi da su još stari iđipćani posijedovali vještinu faćanja orbseva sa obadvije ruke iuz pomoč viso(ć)ko-sofisticirati pomagala. Navomese artifaktu sve jasno vidi na svoje oko i utu ćinjemcu stoposto neja više sumlje. Gotovo znaći, oficjelna nauka je več uvodi dokoljena ukvasita.


OTVORITO NAJPRVO ALTERNATIVNO ARKEOLOŠKO DIJEĆJE OBDANIŠTE!


Pošto zato što Alternativna Fomdacja piše ćitavu svjecku istorju jope ponovo skroz ispoćetka i ne stoji samo sa strane i gleda odlućito je na sjedmici upravnog odbora Alternativne Fomdacje uvelkoj sali dase mali mališani blagovremenski podućavaju namalom bageru tipa „maksum-bager“ prvog alternativnog dijećjeg obdaništa u arkeološkim diciplinama jerbo je arkeologija najpropedeutićkija diciplina ocvake. Metodika arkeološke nastave inaćeje iz devetnestog... vjeka i elitisićka nauka je sve dosad nije ćela da dadne pristup svakome ko hoče slobodno da istražuje i ima slobodno mišljenje. Cjeniti kolega Izmo jećak predložjo da se priemni ispit uvede ako nemereš sonde iskopat sa bagerom kako treba đabe ti i prosijek iz srednje i slićno!24.3.09

USUSRET NOVOJ SEZONI

Danasje održat upravni sastanak ćlanova odbora Alternativne Fomdacje „Arheološki Park: Bosamska Dolina Ćudesa“ i strućnog tima u sastavu: dipl.ing.cand.doc. Ante Ćermenović i poćasni osnivać (neplača inaće ćlanarnu jerbo je osnovo ovu neproficku fomdacju) Fomdacje te medžunarodno priznati Ekspert Izmo Guglić. Sastanak je održat ukabinetu Fomdacije kod Izme u garaži jerbo je kodmene iznadkuče zaluka preorato pa monumetalno u trenutku nemere. Pažnja je prije svega i svaćega posvetita otvaranju nove senzacjonalne sezone kojaje mediski več upunom jeku ha ekonomcki ha naućno odjeknula. Poprićatoje io razvoju turizma u Dolini Ćudesa pošto zato što jeova ekonomcka kriza pa nekapa iz državnog buđeta i đepa poreznika a ineznamo džeče nam stati... turisti.


Upravni ćlanovi odbora Ante Chermenovich i Izmo Gulglich nama krajnjega

22.3.09

18.3.09

POKRENO BIZNIS

E sad, pošto zato što neče više da dolaze arheološki turisti u autobusima i pošto je iskopavaćki buđet sve tanji a i državne institucje stisnute pa nedaju kaku donacju, ja sam se odlućjo poćece bavti biznisom i zato prodajem piramidu. Takoče bit više novca i više turista.