8.4.10

OTVORIT NOVI HOMPEJĐ

Poštovati entuzijasti i ljudi dobre volje,

nakon dugomjesećne pauze Ante se odlućijo da odmori malo od iztraživaćkog rada u Bosanskoj Dolini Ćudesa ida krene publicišćkim stazama tese baci na pisanje istorije. Taje istorija inaće zabranita jerbo postoje nake oligarhišćke elite i one ti samo naredžuju ovim istorćarima da pišu sve samo kako njima paše i nikom drugom od obićni ljudi ito sve naša dijeca moraju onda da uće uškolama. E nemere više tako...


više morete proćitati na Antinom nov novcatom hompejđu:

http://www.zabranitaistorija.com/29.10.09

ZAPOĆET SERIJAL

Danas zapoćinje prva emisija programa Alternativne Fomdacje pod nazivom UPO TRAZI ZA IZGUBITIM LOKACJAMA. Jabi ko ćlan upravnog odbora zamoljo publiku da dobro oćepi uši ida sve sluša štase kaže jerbo od sedme minute u primijenu dolazi Izmina perspektiva!

1.9.09

IMA IZAČI

Ovaje slika brez teksta autora

26.8.09

IZ UZETNO TOPAL PRIJEM NA MURISIJUSU


Nakon povremenog svračanja neke na predne sivilizacje u dalekoj prošlosti nekad skroz davno dase ćojek haman nikako nemere da pocjeti nataj dogadžaj nekidan je slobodni iztraživać iz komkurencke fomdacje takodžer svratijo na afrićki otok Murisijus. Tu sumu 1,2 miljona stanovnika izorganizovali topal doćek. Onje za jedno sa novinarkom jednom plavojkom od miještana kraj največeg avijonskog aerodroma tog otoka primit ovacijama. Neki su bili toliko impresijonirati ovom posijetom znaćajnog iztraživaća dasu metodom pipkanja morali da ustanove jelto on stoposto.


24.8.09

U POTRAZI ZA IZGUBITIM LOKACIAMA

Alternativna Fondacija „Arheološki Park: Bosamska Dolina Ćudesa“ najavljiva napokon dugo oćekivati edukaciski serijal U POTRAZI ZA IZGUBITIM LOKACIAMA kojibi trebo zakoji dan poćeti sa emitovacijom.


Na sliki: megalit upo tražnji za svojom pravom lokaciom

14.4.09

BROJ VERIFIKACIJA RASTE IZDANA UDAN

Danas je na beha medima jope verificirata Alternativna Fomdacja ćimeje istovremenski pokazato priznanje zavaj naš ne profitni te ambicjozni rad. No stigla jei vjest da dotićna komkurencka Fomdacja hal oćigledno prepisuje odnas dvojce tojes Izme imene hal pokušava da afirmira naše naućne metode i isproba patent Alternativne Fomdacje podimenom EF-1 u cilju morebit prikljućivanja unaš tim... hajga sad znaj.13.4.09

ODJECI SA PRATIĆNOG KURSA FAĆANJA ORBSEVA

Nakon uspiješnog Kursa faćanja orbseva saobadvije ruke te prezemtacje patenta Alternativne Fomdacje EF-1 velkije broj ućesnika bijo impresijonirat i odlućjo se evo da ne stoji nako sastrane i recimo samo gleda več da aktivno podrži Fondacju Izminu i moju.


Primjer aktivna podržke beha gradžana.