5.4.09

OTVORITO NAJPRVO ALTERNATIVNO ARKEOLOŠKO DIJEĆJE OBDANIŠTE!


Pošto zato što Alternativna Fomdacja piše ćitavu svjecku istorju jope ponovo skroz ispoćetka i ne stoji samo sa strane i gleda odlućito je na sjedmici upravnog odbora Alternativne Fomdacje uvelkoj sali dase mali mališani blagovremenski podućavaju namalom bageru tipa „maksum-bager“ prvog alternativnog dijećjeg obdaništa u arkeološkim diciplinama jerbo je arkeologija najpropedeutićkija diciplina ocvake. Metodika arkeološke nastave inaćeje iz devetnestog... vjeka i elitisićka nauka je sve dosad nije ćela da dadne pristup svakome ko hoče slobodno da istražuje i ima slobodno mišljenje. Cjeniti kolega Izmo jećak predložjo da se priemni ispit uvede ako nemereš sonde iskopat sa bagerom kako treba đabe ti i prosijek iz srednje i slićno!Nema komentara: