1.3.09

HERMENEUĆKI EKSPERT


„U pitanju je abeceda neizrecivog i, strukturalno spoznajna logika stvari, koju najbolje ilustruje jedno upozorenje, ili, još bolje, hermeneutički plodno razjašnjavajuća misao fizičara i nobelovca Alberta Einsteina o diskretno ograničenim epistemološkim dometima matematičke znanosti i njenih zakona spram opservirajuće stvarnosti. Zagledan u vječno sporni odnos znanosti i neuhvatljivog, stalno izmičućeg joj Svijeta, Einstein će reći da:


U mjeri u kojoj se zakoni matematike odnose na stvarnost nisu sigurni; (a) u mjeri u kojoj su sigurni ne odnose se na stvarnost.


U analoškom prevodu na postojeći spor oko Bosanske piramide sunca, to može da glasi otprilike ovako:


U mjeri u kojoj se odnosi na Piramidu, bh arheologija – nije realna. I obrnuto, u mjeri u kojoj je realna – ne odnosi se na Piramidu.”Esad Bajtal, Strah od kopanja

Nema komentara: